1. Toelichting bij toepassingsgebied 1,2 & 3

Toepassingsgebied 1: Directe emissies van operationele activiteiten

Toepassingsgebied 2: Indirecte emissies van het verbruik van gekochte elektriciteit van het net

Toepassingsgebied 3: Indirecte emissies van de up- & downstream van de waardeketen van een organisatie

In het verslag zijn toepassingsgebied1 en 2 als geheel berekend, ten minste 66% van scope 3 is meegenomen.

De activiteiten die emissies veroorzaken binnen Mistral Home zijn:

 • Elektriciteitsverbruik voor:
  • Kantooractiviteiten;
  • Verlichting;
  • Andere technische en productiegerelateerde installaties.
 • Aardgasverbruik voor: verwarming van gebouwen;
 • Productie en vervoer van aangekochte materialen en diensten (toepassingsgebied 3):
  • Textiel;
  • Verpakkingsmaterialen;
  • Kantoormateriaal;
  • enz.
 • Afvalverwijdering en -verwerking;
 • Stroomopwaarts en stroomafwaarts goederenvervoer;
 • Woon-werkverkeer;
 • Energiegerelateerde emissies.

Toepassingsgebied 1 and 2

In totaal was Mistral Home verantwoordelijk voor 250,51 ton CO2-uitstoot in 2020, waarvan 94,77% kan worden toegeschreven aan toepassingsgebied 1.

De grootste bijdragers aan toepassingsgebied 1 waren de benzine die in de bedrijfsauto's wordt gebruikt (75,2 ton) en het aardgas dat voor MH2 wordt gebruikt (162,2 ton).

De resterende 5,23% wordt toegeschreven aan scope 2, ter waarde van 13,10 ton CO2.

Scope 3

Hoewel toepassingsgebied 3 niet in het reductieplan hoeft te worden opgenomen, hebben we ervoor gekozen dit wel te doen. Gezien de bedrijfsactiviteiten van Mistral Home, de textielbusiness, produceren we een aanzienlijk tonnage aan CO2-emissies binnen scope 3.

Van de 15 categorieën binnen toepassingsgebied 3 bleken er 6 relevant voor ons. Deze categorieën hebben internationaal gestandaardiseerde namen & nummers.

 

2. Identificatie van reductiemaatregelen die van toepassing zijn op Mistral Home

Toepassingsgebied 1

 • Stationaire verbranding: alternatieve ruimteverwarming MH2
 • Mobiele verbranding: afname van verbranding van fossiele brandstoffen vanuit een mobiele installatie of auto's
 • Diffuse emissies: broeikasgasemissies van installaties die werken op broeikasgassen
  bv. de uitstoot van koelmiddel van een koelinstallatie door een lek, voor Mistral Home is dit HVAC in MH1

Toepassingsgebied 2

 • Verbruik in nullast vaststellen
 • Bewustmaking
 • LED-verlichting - MH 1
 • PV-installatie - MH1
 • Groene stroom - MH 2

Toepassingsgebied 3

Categorie 01: Materialen en diensten

1. Eindproducten

Aan de bron van onze hoge CO2-uitstoot binnen toepassingsgebied 3 liggen twee textielsoorten: polyester en katoen. Deze nemen respectievelijk 53,30% en 40,40% van de toepassingsgebied 3 emissies voor hun rekening. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 93,70%.

Het is al langer bekend dat de textielindustrie een zware vervuiler is, en dat blijkt nu weer pijnlijk duidelijk uit deze cijfers. Wij onderzoeken en ontwikkelen al jaren alternatieven om de vervuilende factor van onze producten te verminderen. Neem bijvoorbeeld onze katoen-viscose dekbedovertrekken.

De koolstofvoetafdruk van textiel wordt niet op dezelfde manier berekend als de voetafdruk van een organisatie, maar door naar de hele levenscyclus te kijken. Alle input- en outputstromen worden omgezet in een CO2-equivalent effect.

 

In het algemeen wordt de koolstofvoetafdruk van textiel uitgedrukt in CO2e/kg. Hieronder staat een vergelijkende tabel van verschillende materialen per kilogram.

Polyester is veel vervuilender dan katoen omdat katoen een gewas is dat CO2 uit de atmosfeer opneemt. Katoen vereist ook veel minder chemicaliën voor de verwerking dan polyester. Voor dat laatste wordt ruwe olie als grondstof gebruikt, wat weer grote hoeveelheden energie vergt tijdens het productieproces. Dit maakt de productie van polyester factor 2 tot 3 keer energie-intensiever dan die van katoen.

We blijven onderzoek doen naar nieuwe materialen om tot een duurzamer product te komen, zo wordt nu ook hennep overwogen binnen de textielindustrie. Het groeit veel sneller dan katoen, het kan tot 3 meter groeien in een periode van 100 dagen, per hectare kan het maar liefst 22 ton CO2 absorberen. Ook zou het 5 keer langer meegaan dan katoenen producten en is het biologisch afbreekbaar.

Hier zijn enkele van onze producten uit de herfst-wintercollectie 2021 en hun respectievelijke CO2-uitstoot ter illustratie. Deze uitstoot werd berekend op basis van hun nettogewicht (zonder verpakking) en de samenstelling van de stoffen.

Tenslotte kunnen we ons eindproduct minder vervuilend maken door ook te kijken naar:

 • Het transport van goederen van de fabriek naar de productielocatie;
 • De energie die wordt verbruikt om deze producten te vervaardigen;
 • Het transport van deze producten naar de detailhandel en de eindconsument;
 • De gebruiksfase van de producten (in de wasmachine, handwas, enz.);
 • De verwerking aan het einde van de levensduur (verbranding, recycling, enz.)

2. Duurzaam aankoopbeleid

Via een duurzaam aankoopbeleid gebruiken wij onze koopkracht en invloed in onze relaties met leveranciers en klanten om de sociale en milieuprestaties van de hele productketen te verbeteren. Een effectieve manier om duurzaamheid binnen een keten te waarborgen is het integreren van eisen in het selectieproces van potentiële leveranciers.

Deze criteria kunnen betrekking hebben op het bedrijf (ethisch management, veiligheid, milieu, enz.) of op de geleverde producten (FSC, GRS, enz.).

3. Verpakkingsmaterialen

De afgelopen jaren is niet precies bijgehouden welke verpakking voor elk product is gebruikt, waardoor wij hierover geen nauwkeurige statistieken kunnen geven.

Er zijn verschillende soorten plastic en karton, waarvan sommige meer of minder vervuilend zijn dan andere. Hier volgt een kort overzicht:

 • Virgin materiaal
  Nieuw materiaal geproduceerd uit fossiele grondstoffen.
 • Gerecycleerd
  Materiaal dat voor een bepaald percentage bestaat uit gerecycleerde grondstoffen van fossiele aard of anorganische afvalstromen.
 • Biobased materiaal
  Materiaal dat voor een bepaald percentage bestaat uit grondstoffen van biologische oorsprong. Hieronder vallen alle grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong, zowel nieuwe producten als afvalstromen (plantaardige oliën, residuen van maïsproductie, enz.).

Sinds enkele jaren zijn al onze plastic verpakkingen biologisch afbreekbaar, hoewel dit niet op de verpakking staat aangegeven.

Sinds midden 2021 werken we ook aan zo plasticvrij mogelijke verpakkingen. Helaas zijn we wat dat betreft vaak gebonden aan de wensen van de klant, maar waar mogelijk bieden we de plasticvrije variant aan. Deze bestaat alleen uit het product zelf en karton.


Categorie 03: Energie- en brandstofgerelateerde emissies

In deze categorie vinden we emissies gerelateerd aan de productie van brandstoffen en energie gekocht en verbruikt door Mistral Home die niet onder toepassingsgebied 1 & 2 vallen.

De grootste vooruitgang die we in dit opzicht al hebben geboekt is de installatie van zonnepanelen (die onze eigen groene stroom opwekken) en de overschakeling van de aankoop van grijze naar groene stroom bij onze energieleverancier.

Met groene stroom bedoelen we hernieuwbare energie (opgewekt door wind, zon, enz.)


Categorie 04: Stroomopwaarts vervoer en distributie

Hier groeperen wij de emissies die worden veroorzaakt door de verbranding van fossiele brandstoffen voor het vervoer en de distributie van aangekochte materialen en diensten via de weg, het water, het spoor en de lucht. In het algemeen geldt: hoe groter het voertuig binnen dezelfde categorie, hoe efficiënter het vervoer, hoe lager de emissies per afstandseenheid.

De volgende tabel illustreert het laadvermogen en de emissies per tkm (tonkilometer), deze variabele geeft aan hoeveel emissie er per kilometer is bij een laadvermogen van 1 ton.

Een extra reductiemaatregel die wij kunnen nemen als onze klanten daarvoor openstaan, is de vervanging van de houten EURO-pallets door kartonnen pallets. Deze hebben een lagere embedded carbon footprint en zijn lichter in gewicht.


Categorie 05: Afval

Op het gebied van afval zijn al heel wat stappen gezet. Zo hergebruiken we onze kartonnen dozen, wordt textielafval gedoneerd aan scholen en wordt textielafval naar Delorge gebracht, een bedrijf dat textielafval recyclet.

Op kantoor richten we ons op zo papierloos mogelijk werken. We bekijken individuele afzonderlijke stromen en verminderen het papier, waarbij we rekening houden met de efficiëntie. We bekijken ook de stromen per afdeling of korten ze in.

Daarnaast richten we ons ook op voorlichting en bewustmaking van onze collega's.

Om de afvalberg verder te verkleinen, werken wij aan bijkomende samenwerkingsverbanden met textielverwerkende bedrijven.


Categorie 06: Zakenreizen

Gezien de coronapandemie van 2020 kunnen we hier niet spreken van representatieve cijfers.

De impact van zakenreizen is daarom in 2021 toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.


Categorie 07: Woon-werkverkeer

Op het vlak van woon-werkverkeer kiezen we ervoor om vooral de medewerkers te stimuleren.

In het voorjaar van 2021 werd bij Mistral Home een challenge gehouden waarbij mensen punten konden scoren door met de fiets of met de auto naar het werk te komen. De afdeling en de persoon die daarbij de meeste kilometers had verzameld, kregen prijzen op onze eerste Dag van de Duurzaamheid op 13 oktober 2021.

Sinds 2021 is er ook de mogelijkheid om e-bikes te leasen. Tegen een kleine vergoeding kunnen collega's een e-bike gebruiken en op het werk opladen.

Sinds november 2022 is elke donderdag een Green Thursday, wanneer men die dagen met de fiets naar het werk komt of vegetarisch eet, verdient men een punt. Deze punten kunnen omgeruild worden voor shoptegoed op onze webshop, uitsluitend op duurzame producten geldig uiteraard.


Categorie 12: Aan het einde van de levensduur verkochte producten

Het einde van de levensduur van textielproducten is over het algemeen een moeilijk onderwerp. Hoewel de producerende bedrijven aan de eindgebruiker kunnen aangeven dat deze producten gerecycleerd moeten worden, is het uiteindelijk de consument die kiest wat hij ermee doet.

Steeds meer mensen brengen deze producten naar een kringloopwinkel, verkopen ze door of brengen ze naar het containerpark, maar helaas belandt nog steeds een aanzienlijk deel op de stapel restafval.

Een proefproject dat we in dit verband zouden kunnen starten, is het creëren van een inzamelpunt voor artikelen die bijvoorbeeld in onze webshop zijn gekocht. We zouden er dan voor kunnen zorgen dat deze producten op een duurzame manier gerecycled worden.

Dit is momenteel echter nog een idee en moet grondig worden uitgewerkt om succesvol te zijn. Wordt vervolgd.

3. Samenvatting bedrijfskoolstofvoetafdruk 2020

Als bedrijf hebben wij ervoor gekozen ons te verbinden tot de 1,5°C-doelstelling van de Science Bases Targets Initiative op KMO-niveau. Deze doelstelling zal jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

Deze doelstelling houdt in dat we tegen 2030 streven naar een absolute vermindering van de CO2-uitstoot in toepassingsgebied 1 & 2 om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C ten opzichte van 2020.

Om dit te bereiken heeft Encon voor ons een reductieplan uitgewerkt. De grootste stappen die zullen worden genomen zijn:

 • Een volledig elektrisch wagenpark;
 • Alleen groene stroom en geen extra vervuilende praktijken meer;
 • Het vermijden van koelmiddellekken uit koelsystemen door regelmatige inspectie en onderhoud;
 • De verwarming van MH2 minstens 11% groener maken, hetzij door de temperatuur te verlagen, hetzij door de systemen te vervangen.

Bovendien leveren wij jaar na jaar grote inspanningen om onze toepassingsgebied 3 emissies te verminderen, en dit zal een permanent aandachtspunt blijven.

Wij willen een pionier zijn op het gebied van duurzaamheid in de textielindustrie. We zijn er nog niet, maar we zijn goed op weg dankzij de inzet en motivatie van onze collega's.